Call Us : +977 9851027193
Organizing Committee

Organizing Committee for the Conference

Chairperson 
Dr Rishi K Kafle

Co-chairperson
Dr Rajendra K Agrawal

Organizing Secretary 
Dr Pramod K Chhetri

Treasurer
Dr Rajani Hada

Scientific committee:

 • Dr Rajani Hada (Coordinator)
 • Dr Sanjib K Sharma
 • Dr Dhiraj N Manandhar
 • Dr Mahesh R Sigdel
 • Dr Ramesh Chaurasia

Souvenir Committee:

 • Dr Dibya Singh (Coordinator)
 • Dr Prakash Poudel
 • Dr Upendra Singh Joshi
 • Dr Arun Sedhai

Registration:

 • Dr Arun Sharma (Coordinator)
 • Dr Kalpana Shrestha
 • Dr Shakti Basnet
 • Dr Madhav Ghimire
 • Dr Shailendra Shrestha
 • Dr Anil Baral
 • Dr Barsha Shrestha
 • Dr Abhishek Maskey
 • Dr Mukunda P Kafle

Hospitality & Transport:

 • Dr Laxman Adhikary (Coordinator)
 • Dr Santosh Gurung
 • Dr Diba Sharma
 • Dr Lushan Singh
 • Dr Sumit Acharya
 • Dr Rajat Kayastha

Advisors:

 • Dr Sudha Khakurel
 • Dr K B Raut
 • Dr Swasti Bajracharya