Dr. Pramod Kumar Chhetri
President
Dr. Dibya Singh Shah
Vice President
Dr. Rajani Hada
General Secretary
Dr. Dhiraj Naryan Manandhar
Joint Secretary
Dr. Mahesh Raj Sigdel
Treasurer
Dr. Rajendra Kumar Agrawal
Executive Member
Dr. Arun Sharma
Executive Member
Dr. Laxman Adhikary
Executive Member
Dr. Kalpana Kumari Shrestha
Executive Member
Dr. Shailendra Shrestha
Executive Member
Dr. Mukunda Prasad Kafle
Executive Member
Dr. Prakash Poudel
Executive Member
Dr. Abhishek Maskey
Executive Member
Dr. Sudha Khakurel
Advisor
Dr. Rishi K.Kafle
Advisor
Bimal Baral
Administrative Secretary