Call Us : +977 9851027193
Members
Members Name list of Nepal Society of Nephrology 
S.NO. Name
1 Dr. K.S. Chugh
2 Late Dr. Puskar Raj Satyal
3 Dr. Sudha Khakurel
4 Dr. Kanak B. Raut
5 Dr. Rishi Kumar Kafle
6 Dr. Pramod Kumar Chhetri
7 Dr. Swosti Bajra Bajracharya
8 Dr. Dibya Singh
9 Dr. Rajendra Kumar Agrawal
10 Dr. Rajani Hada
11 Dr. Sanjib K Sharma
12 Dr. Laxman Adhikari
13 Dr. Arun Sharma
14 Dr. Mahesh Raj Sigdel
15 Dr. Ashok Pradhan
16 Dr. Kalpana K  Shrestha
17 Dr. Dhiraj N Manandhar
S.NO. Name
18 Dr. Shakti Basnet
19 Dr. Santosh Gurung
20 Dr. Lushan Singh
21 Dr. Madhav Ghimire
22 Dr. Diba Sharma
23 Dr. Shailendra Shrestha
24 Dr. Anil Baral
25 Dr. Barsha Shrestha
26 Dr. Bimal Pandey
27 Dr. Prakash Paudel
28 Dr. Ramesh Chaurasiya
29 Dr. Sanjeev Acharya
30 Dr. Santosh Thapa
31 Dr. Sarju Raj Singh
32 Dr. Abhishek Maskey
33 Dr. Rajat Kayastha
34 Dr. Mukunda Prasad Kafle
35 Bimal Baral (Administrative Secretary)